กระดาษก็เป็นอาหารอันโอชะของปลวกเช่นกัน

กระดาษก็เป็นอาหารอันโอชะของปลวกเช่นกัน ไม่ใช่จะมีแต่ไม้เท่านั้นที่พวกปลวกจะชอบกิน อย่างที่ทราบกันว่าปลวกจะกินอาหารที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นปลวกจึงสามารถแทะได้ทุกอย่างคะ

กระดาษอาหารอันโอชะ (2)

กระดาษอาหารอันโอชะ (3)