บริการกำจัดหนูและให้คำปรึกษาวิธีไล่หนู

กำจัดหนู

1

หนู เป็นพาหะนำโรคโดยตรง เช่น ไข้หนูกัด โรคกลัวน้ำ โรคฉี่หนู และพยาธิ อาทิเช่น พยาธิตัวตืด หนูสามารถแพร่เชื้อโรคทางอ้อม โดยการกัดของหมัดและไรหนู ซึ่งทำให้เกิด กาฬโรค สครับไทฟัส มิวรีนไทฟัส อาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง บิด อหิวาตกโรค

วิธีกำจัดหนู

  • สำรวจพื้นที่โรงงานทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนให้บริการ ได้แก่ ร่องรอยหลักฐาน ที่เกิดจากหนู เช่น รูหนู, รังหนู, ทางเดินเข้า-ออกของหนู, มูลหนู, รอยกัดแทะทำลาย หรือรอยคราบไคล เป็นต้น
  • วางเหยื่อกำจัดหนู จะทำการกำหนดจุดที่จะวางเหยื่อแต่ละจุดจะห่างกัน 20-30 เมตร ต่อ 1 จุด
  • เหยื่อจะทำปฏิกิริยากับหนู หลังจาก 1-3 วัน ซึ่งการวางเหยื่อจะวางตามบริเวณที่มีการระบาดของหนู และตามความเหมาะสม
  • หนูจะทำการย้ายถิ่นฐานออกจากโรงงาน หลังจากได้กินเหยื่อ
  • ตรวจเช็ค/ติดตามผล หลังจากทำการ 2 สัปดาห์ และทำการบริการอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน/ ตลอดอายุสัญญา

วงจรชีวิตหนู

8