ข้อควรรู้ก่อนเลือกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวก

ในปัจจุบันธุรกิจบริษัทรับกำจัดปลวกกำลังเป็นที่นิยม จึงทำให้มีการเปิดบริษัทขึ้นมากมายหลายบริษัท ซึ่งอาจจะมีทั้งบริษัทที่ตั้งขึ้นมาได้มาตรฐาน หรือว่าบริษัทเถื่อนทีได้รับเงินค่าจ้างแล้วก็หนีหายไป ซึ่งผู้ที่ต้องการว่าจ้างก็จะต้องศึกษาข้อมูลของแต่ละบริษัทให้ดีก่อนที่จะเริ่มทำสัญญาจ้าง วันนี้เราจึงจะแนะแนวทางว่าบริษัทกำจัดปลวกที่ดีควรต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะ

termites_control

  1. ควรมีการโทรนัดลูกค้าล่วงหน้าก่อนเข้าทำการบริการ เพื่อที่จะได้ให้ลูกค้าเตรียมตัว ในการที่จะต้องควบคุมดูแล เพราะบริษัทและพนักงานที่ดีจะไม่เข้าไปทำการให้บริการที่บ้านหรืออาคารสถานที่ของลูกค้าเพียงลำพัง
  2. ควรที่จะมีชุดยูนิฟอร์มหรือแต่งกายเรียบร้อย รัดกุดม เพราะการบริการที่ได้มาตรฐานจะต้องมีเครื่องมือป้องกัน เช่น ถุงมือ ที่ปิดจมูก หมวก ให้ดูเป็นมืออาชีพ
  3. ควรที่จะมีอุปกรณ์ในการเข้าทำบริการอย่างได้มาตรฐาน บริษัทที่ดีต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยระหว่างการเข้าทำการบริการ ทั้งตัวพนักงานที่มาปฎิบัติหน้าที่ และฝ่ายของบ้านลูกค้าเอง อุปกรณ์ที่ใช้จะต้องไม่เป็นอันตราย และควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในระดับที่รัดกุมสูงสุด โดยเฉพาะเรื่องของน้ำยาเคมีประเภทต่างๆ
  4. ควรจะมีการอบรมพนักงานให้มีการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประสิทธิผลด้วย มีความรอบคอบ รัดกุมในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่หละหลวม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าได้
  5. ควรฝึกให้พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีมารยาท เวลาที่เข้าไปให้บริการจะต้องพูดจามีสัมมาคารวะ ไม่พูดจาห้วนหรือกระโชก และเมื่อลูกค้าสอบถามถึงรายละเอียดการปฎิบัติการต้องสามารถตอบคำถามให้กับลูกค้าได้
  6. ควรที่จะมีการเก็บกวาดทุกอย่างให้สะอาดเรียบร้อย หลังทำบริการต่างๆ ไม่ควรปล่อยให้เศษซากต่างๆที่เกิดจากการปฎิบัติการณ์ให้เป็นภาระของลูกค้า
  7. ควรมีการติดตามประเมินผลการปฎิบัติการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง เช่น ปัญหาปลวกยังไม่หายไปอย่างสิ้นซาก ต้องทำบริการซ้ำอีกครั้ง
  8. ควรที่จะคอยสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความใส่ใจและกระตือรือร้นอยู่เสมอ

ควรที่จะรักษาสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยไม่หนีหรือทิ้งสัญญาไปโดยพละการ