ควบคุมปลวกไม่ได้ยากอย่างที่คิด…คุณเองก็ทำได้

ควบคุมปลวกไม่ได้ยากอย่างที่คิด...คุณเองก็ทำได้

ควบคุมปลวกไม่ได้ยากอย่างที่คิด…คุณเองก็ทำได้

ปลวกสามารถเข้าบ้านคุณเพื่อเข้าไปทำลายอาคารบ้านเรือนได้หลายช่องทาง  เช่น ตามรอยแตกร้าวของพื้นคอนกรีต บันได หรือรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีตและผนังอาคาร ท่อปะปา ท่อน้ำทิ้ง หรือตามปล่องท่อสายไฟ หลักการป้องกันและกำจัดปลวกนั้น มีวิธีการและขั้นตอนง่ายๆดังนี้

  1. การใช้ศัตรูธรรมชาติ โดยการทำให้ปลวกติดเชื้อ เช่น การใช้เชื้อรา แบคทีเรีย และไส้เดือนฝอย เป็นต้น
  2. การกำจัดโดยใช้สารเคมีกำจัดปลวก เป็นวิธีการกำจัดด้วยการฉีดพ่นหรืออัดสารกำจัดปลวกไปในพื้นดิน เช่น ใช้เหยื่อ, ใช้สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ และกลุ่มอื่นๆ
  3. การป้องกันโดยไม่ใช้สารเคมี เช่น การใช้แผ่นจบโลหะ การใช้เศษหินบด เศษแก้วบด การใช้ไม้ที่มีความทดทานตามธรรมชาติ
  4. การควบคุมโดยใช้เหยื่อกำจัดปลวก เป็นการทำให้ปลวกตายอย่างต่อเนื่อง เช่น สารควบคุมการเจริญเติบโต หรือการใช้สารเคมีที่ออกฤทธิ์ช้าที่มีคุณสมบัติพิเศษดึงดูดให้ปลวกเข้ามากิน

การใช้กับดักแสงไฟ เพื่อดึงดูดขับไล่แมลงเม่า อันเป็นต้นกำเนิดของปลวกทั้งหมด และยังเป็นการลดปริมาณที่จะผสมพันธุ์และสร้างรังปลวกใหม่