ความมหัศจรรย์ของสมุนไพรนาโนเทคโนโลยี QCS

ความมหัศจรรย์ของสมุนไพรนาโนเทคโนโลยี QCS

ความมหัศจรรย์ของสมุนไพรนาโนเทคโนโลยี QCS

กว่าจะเป็นสมุนไพร QCS ทางบริษัท Pest Away บริษัทรับกำจัดปลวกอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้ทำการศึกษาค้นคว้าพฤติกรรมของปลวกจนให้รู้แน่ชัดและมั่นใจว่าสมุนไพร QCS ของเราจะทำการกำจัดปลวกได้อย่างแน่นอน และยังสามารถเห็นผลได้ในระยะยาวเพราะการกำจัดปลวกนั่นไม่ใช่แค่ทำให้ปลวกหายไปแต่ต้องทำให้ปลวกไม่กลับมาขึ้นบ้านอีกเรียกได้ว่าเป็น “การกำจัดปลวกและป้องกันปลวกในคราวเดียวกัน

สมุนไพร QCS กำจัดปลวกได้อย่างไร

ปลวกงานคือปลวกที่เป็นวรรณะสำคัญที่สุดเพราะมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูรังและเฉพาะปลวกงานเท่านั้นที่สามารถย่อยสลายเนื้อไม้ได้มันจึงต้องทำหน้าที่ป้อนอาหารแก่ตัวอ่อน ปลวกทหาร นางพญา ซึ่งปลวกเหล่านี้เปรียบเสมือนเด็กทารกที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้ ดังนั้นสมุนไพร QCS จะเข้าไปยับยั้งกระบวนการย่อยอาหารของเหล่าบรรดาปลวกงาน เมื่อปลวกงานไม่สามารถย่อยอาหารได้พวกมันก็จะค่อยๆตายลงและส่งผลไปถึงปลวกอื่นๆที่อยู่ภายในรัง เพราะพวกมันไม่สามารถกินอาหารเองได้สมดุลในรังก็จะเสียไปทำให้ปลวกอื่นๆก็จะค่อยๆตายไปทั้งหมดรวมทั้งนางพญาปลวก สุดท้ายรังปลวกจะล่มสลายลง

จึงกล่าวได้ว่าเป็นการกำจัดปลวกที่ปลอดภัยและสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะสมุนไพร QCS เป็นอันตรายต่อปลวก แต่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์คะ