ความเสียหายที่เกิดจากปลวกนั้น ไม่ได้จำกัดแค่บริเวณพื้นบ้าน

ความเสียหายที่เกิดจากปลวกนั้น ไม่ได้จำกัดแค่บริเวณพื้นบ้าน,พื้นปาร์เก้ เพราะปลวกสามารถสร้างทางเดินไปได้ทุกที่ที่มีอาหารอันโอชะของมันอยู่ จุดเสี่ยงอีก 1 จุดที่เราจะมักพบปลวกอยู่บ่อยครั้งนั้นคือขอบวงกบประตู วงกบหน้าต่าง ซึ่งถ้าเราดูแต่ภายนอกอาจจะเห็นว่าเป็นพื้นผิวปกติ แต่ถ้าเมื่อไหร่เราลองเอานิ้วจิ้มเข้าไปดู จะเห็นได้เลยว่าปลวกได้เข้าไปกัดกินเรียบร้อยแล้วคะ