ความแตกต่างของน้ำยากำจัดปลวก

วิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการกำจัดปลวกก็คือการฉีดด้วยน้ำยากำจัดปลวก ซึ่งเราสามารถแบ่งน้ำยาออกเป็น 2 ประเภท คือ น้ำยาสารเคมี และน้ำยาสมุนไพร แต่การใช้น้ำยาประเภทไหนก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จำเป็นของแต่ละพื้นที่ด้วยคะ

termite-control_2

  1. น้ำยาจากสารเคมีกำจัดปลวก : ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสารเคมี ซึ่งคงไม่ดีแน่ๆเพราะเป็นการผสมผสานจากสารเคมีชนิดต่างๆเพื่อให้ตัวน้ำยาสามารถออกฤทธิ์ได้นานเพื่อที่จะได้ไม่ต้องฉีดซ้ำบ่อยๆ นอกจากนั้นแล้วน้ำยายังสามารถแทรกซึมลงไปชั้นใต้ดินได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามน้ำยาสารเคมีทุกประเภทย่อมส่งผลเสียต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง เพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกที่จะใช้น้ำยาสารเคมีกำจัดปลวกคุณต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจคะ
  2. น้ำยาสมุนไพรกำจัดปลวก : เป็นการสกัดจากพืชสมุนไพรธรรมชาติ 100% ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงอย่างแน่นอน เพราะกระบวนการผลิตจะนำสมุนไพรบางอย่างที่ออกฤทธิ์ต่อตัวปลวกโดยตรงมาสกัดเป็นน้ำยา จึงทำให้ได้ผลดีไม่แพ้การกำจัดด้วยสารเคมี แต่ข้อเสียของน้ำยาสมุนไพรคือไม่สามารถออกฤทธิ์ได้นานเท่าไหร่ สลายตัวได้เร็ว และราคาอาจสูงกว่าการใช้สารเคมีทั่วไป

ดังนั้นการเลือกใช้น้ำยาแต่ละประเภทในการกำจัดปลวกควรต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้พักอาศัยและสัตว์เลี้ยงที่อยู่ภายในบ้านเป็นอันดับแรก เพราะถึงแม้ตัวน้ำยาสมุนไพรอาจจะมีราคาสูงไปนิดแต่ก็คุ้มค่าถ้าเทียบกับอันตรายแล้ว “เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย”