จอมปลวกคือ (ตอนที่ 2)

anthill

บทความที่แล้วเราได้กล่าวถึงว่าจอมปลวกคืออะไร มาบทความนี้เราจะมาดูกันว่าจอมปลวกเกิดขึ้นได้อย่างไร รับรองว่าคุณจะไม่เชื่อเลยคะ ว่าปลวกตัวเล็กๆทำได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย

การสร้างจอมปลวกนั้นจะเริ่มขึ้นจากเหล่าปลวกงานที่จะช่วยกันกัดกินดินและขนดินเข้ามาทีละก้อน แล้วใช้น้ำลายเป็นตัวเชื่อมติด พวกมันจะค่อยๆสร้างผนังจอมปลวกให้มีความแน่นหนาขึ้นทีละน้อยอย่างอดทน โดยมีปลวกทหารคอยทำหน้าที่อารักขาความปลอดภัยให้ ซึ่งศัตรูของมันก็คงเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากมดสายพันธุ์ต่างๆที่ชอบเข้าไปรุกรานถึงภายในจอมปลวก เมื่อมีปลวกทหารคอยคุ้มกันพวกปลวกงานก็จะสร้างห้องหับต่างๆอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่ตำหนักนางพญาที่จะต้องมีความแข็งแกร่งและซ่อนอยู่มิดชิดที่สุดภายในรัง แล้วจึงสร้างห้องเก็บรักษาไข่เพื่อบ่มฟักตัวอ่อน ซึ่งพวกมันจะขนมาจากห้องนางพญาแล้วมาจัดเก็บให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ หลังจากนั้นปลวกงานส่วนหนึ่งจะทำการขุดช่องระบายอากาศออกเพื่อให้ภายในจอมปลวกเย็นสบายอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการขุดอุโมงค์ใต้ดินสู่ภายนอกเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการออกไปหาเสบียงอันได้แก่พวกเศษไม้เป็นหลัก

จะเห็นได้ว่าปลวกงานมีหน้าที่หนักที่สุดในบรรดาปลวกทั้ง 3 วรรณะ ปลวกงานจึงมีจำนวนประชากรมากที่สุด ทั้งนี้นางพญาเองก็จะมีฮอร์โมนสังคม ที่คอยควบคุมการวางไข่ให้อัตราส่วนประชากรในวรรณะต่างๆได้สมดุลอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการกำจัดปลวก เราจะต้องเข้าถึงตัวหลักที่คอยควบคุมทุกอย่างก็คือนางพญา โดยอาศัยกลยุทธ์ให้ปลวกกงานพวกนี้ขนอาหารพิษเข้าไป เพื่อทำให้นางพญาตายก็จะเท่ากับหยุดการสร้างประชากรปลวกเพิ่ม และยังส่งผลให้พวกมันตายยกรังกันอีกด้วยคะ