จุดเริ่มต้นสร้างอาณานิคมของปลวก

thecolonyoftermites

เมื่อถึงฤดูกาลที่เหมาะสม ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงหลังฝนตกปีละประมาณ 2-3 ครั้งโดยแมลงเม่าเพศผู้และเพศเมียจะบินออกจากรังในช่วงเวลาพลบค่ำเวลาประมาณ 18.30-19.30 น. เพื่อออกมาเล่นไฟจับคู่ผสมพันธุ์กัน หลังจากนั้นจึงพากันสลัดปีกทิ้งไป ร่วงลงสู่พื้นดินเพื่อเจาะลงไปสร้างรังในดินที่มีแหล่งอาหารและความชื้น หลังจากสร้างอาณานิคมให้เหมาะสมสำหรับเป็นที่อยู่แล้วประมาณ 2-31 วันจึงเริ่มวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆและจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจถึงวันละหลายพันฟอง ไข่จึงจะฝักออกมาเป็นตัวอ่อนและจะเริ่มเจริญเติบโตโดยมีการลอกคราบจนเป็นตัวเต็มวัย ไข่รุ่นแรกจะเริ่มฝักออกมาเป็นปลวกไม่มีปีกและเป็นหมัน สารเคมีที่เรียกว่าฟีโรโมนหรือเรียกอีกอย่างว่าสารที่ผลิตออกมาทวารหนักของราชินี เพื่อให้ตัวอ่อนเกิดจะเป็นตัวกำหนดให้ตัวอ่อนพัฒนาไปเป็นปลวกวรรณะต่างๆเช่น ปลวกงาน ปลวกทหาร โดยบางส่วนของตัวอ่อนจะเจริญไปเป็นปลวกที่ปีกสั้น ไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะอยู่ในช่วงระยะเจริญพันธุ์ ดังนั้นเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์จะเจริญไปเป็นแมลงเม่า ซึ่งมีปีกยาวสมบูรณ์พร้อมเต็มที่เพื่อบินออกไปผสมพันธุ์ต่อไป ตัวอ่อนบางส่วนจะเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นวรรณะสืบพันธุ์รอง ซึ่งทำหน้าที่ผสมพันธุ์และออกไข่ เพิ่มจำนวนประชากร ในกรณีที่ราชา หรือ ราชินีของรังถูกทำลายลงไป

ถึงแม้ปลวกจะสามารถเพิ่มจำนวนประชากรได้อย่างรวดเร็ว และมีจำนวนมาก แต่ถ้าคุณมีการวางแผนในการกำจัดปลวกอย่างดี และเลือกวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งมีหลากหลายวิธี ทั้งการใช้สารเคมี และการใช้สมุนไพรกำจัดปลวก คุณก็สามารถกำจัดปลวกได้ง่ายกว่าที่คุณคิดคะ