ต้องกำจัดปลวกกี่ครั้งถึงจะได้ผล

กำจัดปลวก

กำจัดปลวก

ในการกำจัดปลวก ท่านเจ้าของบ้านอาจจะสงสัยว่าควรต้องกำจัดกี่ครั้งถึงจะได้เห็นผล บางคนก็เข้าใจผิดว่ากำจัดปลวกแค่ครั้งเดียวแล้วปัญหาปลวกก็จะหายไป จริงอยู่ว่ามันจะหายไปแต่ไม่ใช่เช่นนั้นคะ เพราะปัญหาปลวกนั้นนอกจากการกำจัดกวาดล้างในครั้งแรกแล้ว เราจะต้องมีการติดตามผล และดำเนินการซ้ำๆอีกหลายครั้ง จนกว่าจะหายอย่างเด็ดขาดนอกจากนั้นแล้ว เรายังต้องมีการตรวจตราบ้าน หรือ อาคารอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อไม่ให้ปัญหากลับมาอีกครั้ง

สำหรับขั้นตอนที่ใช้ในการกำจัดปลวกได้อย่างสมบูรณ์ สามารถแบ่งเป็นขั้นตอน

  1. ขั้นตอนแรก จะเป็นขั้นตอนของการสำรวจและหาปัญหาของการกำจัดปลวกภายในบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่จากบริษัทกำจัดปลวกจะเข้าทำการตรวจตราพื้นที่
  2. ขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นตอนที่เริ่มทำการจัดการปัญหาที่พบในรอบแรก หรือจะเรียกได้ว่าการกวาดล้าง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเข้าทำการฉีดพ่นน้ำยาตามจุดต่างๆที่ได้ทำการสำรวจไว้แล้ว เพื่อเป็นการตัดปัญหาปลวกอย่างครบวงจร ไม่ให้เกิดการผลิตปลวกรุ่นใหม่ๆเข้ามาโจมตีบ้านได้อีก ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนที่ใช้ความละเอียดได้มากที่สุด เพราะต้องจัดการกับปัญหาปลวกที่เรื้อรังให้หมดสิ้นไปให้เร็วและมากที่สุด
  3. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล เมื่อได้ทำการกวาดล้างปัญหาปลวกในรอบแรกไปแล้ว พนักงานกำจัดปลวกจะเข้ามาติดตามผลเพื่อประเมินผลอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าสามารถกำจัดปลวกได้ผลหรือไม่ ซึ่งอาจจะทิ้งช่วงจากการเข้าฉีดน้ำยาประมาณ 3 อาทิตย์ ในรอบนี้พนักงานจะทำการฉีดพ่นน้ำยาทั้งในและรอบตัวบ้านอีกครั้ง เป็นการปฎิบัติซ้ำจุดเดิมในกรณีที่มีปลวกเล็ดรอดหรือรอดตายจากการกำจัดในครั้งแรก
  4. ขั้นตอนป้องกันปัญหาในอนาคต ขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ทำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ปลวกเข้ามาสร้างปัญหาอีกในอนาคต โดยอาจจะทำต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาสัญญา คือเดือนละครั้ง หรือ 3 เดือนครั้งก็ได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ได้ทำกับบริษัทกำจัดปลวก ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะที่เจ้าของบ้านพบเจอปลวกก็สามารถเรียกให้พนักงานเข้ามาดำเนินการซ้ำอีกทีก็ได้

จากขั้นตอนเหล่านี้จะเห็นได้ว่าการกำจัดปลวก หรือแมลงต่างๆนั้นจำเป็นต้องทำหลายครั้งอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทราบผลว่า ปลวกตายจริงและลดปัญหาลงได้อย่างแน่นอน ไม่ใช่เป็นแค่การทำครั้งเดียวแล้วปล่อยเลย ซึ่งถ้าท่านเจ้าของบ้านทำการกำจัดปลวกเอง บางครั้งอาจจะไม่เห็นผลได้มากเท่ากับการเรียกใช้บริการจากบริษัทกำจัดปลวกก็ได้คะ