ทางเดินของปลวก

สิ่งที่ท่านเห็นเป็นสายๆขึ้นไปนั่นคือทางเดินของปลวกคะ ปลวกใต้ดินที่ทำลายอาคารบ้านเรือน เวลาที่พวกมันจะขึ้นมาบนผิวดิน พวกมันจะทำการสร้างทางเดินหรือที่เรียกว่า “อุโมงค์ของปลวก” ทางเดินของปลวกจะสร้างจากดินผสมน้ำลายของปลวก ด้านในส่วนที่เป็นอุโมงค์นั้นจะมีของเสียที่ปลวกขับถ่ายออกมา รวมถึงเศษไม้และสิ่งที่ย่อยสลายหมดแล้ว ซึ่งปลวกจะสร้างไว้เพื่อประโยชน์ในการออกไปหากินและป้องกันศัตรูคะ