ทางเดินที่ปลวกสร้างขึ้นมาคือสัญญาณอันตราย

ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพบขุยดินหรือทางเดินที่เป็นลักษณะก้อนทรายแบบนี้ คุณเตรียมใจรับสถานการณ์ปลวกบุกบ้านได้เลยคะ เพราะทางเดินที่ปลวกสร้างขึ้นมาคือสัญญาณอันตรายที่คนมีบ้านต่างหวาดกลัว

ทางเดินปลวก (1)
ทางเดินปลวก (2)
ทางเดินปลวก (3)
ทางเดินปลวก (4)