ทำอย่างไรให้กำจัดปลวกอย่างได้ผล

ปลวกมันจะไม่ได้กัดกินเฉพาะส่วนที่เป็นไม้เท่านั้น แต่ทุกอย่างที่เป็นผลิตผลจากต้นไม้ล้วนเป็นอาหารอันโอชะของพวกปลวกได้ทั้งสิ้น เช่น กระดาษ ผ้าฝ้าย ไหม กระสอบป่าน เป็นต้น การกำจัดปลวกจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำในขณะที่ปลวกยังไม่เยอะมากเท่าไหร่ เพราะถ้าปล่อยให้ปลวกมีจำนวนมาก การกำจัดปลวกจะยากมากขึ้นและหมายถึงความเสียหายที่อาจเพิ่มขึ้นตามมา

termite-control_3

สำหรับคำถามที่ว่าเราจะกำจัดปลวกอย่างไรจึงได้ผล อาจจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของปลวก เรื่องสารเคมีกำจัดปลวก และลักษณะของบ้าน ตลอดจนงบประมาณที่สำรองไว้เพื่อการนี้ ต้องนำมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาร่วมกันในแต่ละ สถานการณ์จึงจะได้คำตอบที่ดีเหมาะสมกับแต่ละกรณีแต่ละบุคคล

ห้องแถว ทาวน์เฮาส์ หรือบ้านแฝดที่สร้างแบบมีผนังด้านหนึ่งหรือสองด้านร่วมกัน การที่ราดพื้นใต้บ้านด้วยสารเคมีที่เป็นพิษต่อปลวกขณะทำการก่อสร้างจะทำให้ได้อัตราผลลดลงถ้าบ้านที่อยู่ติดกันไม่ได้ทำด้วย หมายความว่ามีโอกาสที่ปลวกจะขึ้นบ้านมีมากกว่าบ้านเดี่ยวที่ใชวิธีเดียวกันตัวยาเหมือนกัน เพราะปลวกสามารถลอดขึ้นมาทางบ้านที่ติดกันและทำทางผ่านรอยแตกของกำแพงบ้านเข้ามา

แล้วถ้าเราราดน้ำยากำจัดปลวกที่เป็นพิษต่อปลวกในขณะก่อสร้างแล้วจะสามารถป้องกันปลวกได้กี่ปี องค์ประกอบสำคัญจะอยู่ที่คุณสมบัติของน้ำยาที่ใช้ และมีปัจจัยร่วมด้วย การเปลี่ยนแปลงของดินใต้บ้าน เช่น การยุบตัวรอดใต้คานกั้น การเกิดรอยแยกเมื่อดินแข็งตัว สภาพความรุนแรงของน้ำท่วม และส่วนที่สำคัญอีกส่วนคือบ้านที่สร้างแบบพื้นสำเร็จมักปล่อยหน้าดินข้างใต้ไว้โดยไม่เทปูนคลุมหน้าดิน จะทำให้น้ำยาที่ราดไว้หลุดหายไปได้ง่าย โดยเฉพาะจากสัตว์เลื้อยคลานหรือการเหยียบย่ำของหนู