บริษัทกำจัดปลวก

termites-control

จากธรรมชาติของปลวกพวกมันจะชอบเลียทำความสะอาดบริเวณลำตัวซึ่งกันและกัน จึงทำให้สารที่ใช้กำจัดปลวกติดมาจากปลวกตัวหนึ่งสามารถแพร่สู่ปลวกตัวอื่นๆได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้ปลวกที่ได้รับสารแล้วจะตายเป็นจำนวนมาก วิธีการกำจัดปลวกด้วยยากำจัดปลวกจึงเป็นวิธีที่นิยม ง่าย สะดวก และได้ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะพบเห็นได้ว่ามีบริษัทกำจัดปลวกก่อตั้งขึ้นมากมาย รวมถึงมีการผลิตยากำจัดปลวกออกมาจำหน่ายให้เลือกใช้หลายยี่ห้อ ทั้งในรูปของน้ำยา และผงกำจัดปลวก ซึ่งยาเหล่านี้มักจะประกอบด้วยสารเคมีชนิดต่างๆคือ

ลักษณะการใช้งาน

ยากำจัดปลวกที่มีจำหน่ายในท้องตลาดส่วนมากจะพบในรูปผลิตภัณฑ์ของเหลว และผงมีลักษณะใช้งาน ดังนี้

  • ชนิดน้ำ ทำการใช้ผสมน้ำ และฉีดปลวกบริเวณพื้นดิน โคนเสา หรือบริเวณที่มีปลวกอาศัยอยู่ รวมถึงการใช้วิธีเทราดบนพื้นดินก่อนก่อสร้างบ้าน และนำมาทาโคนเสาบ้านไม้ ทาตามพื้นไม้ของบ้าน
  • ชนิดผง ใช้โดยการผสมดินก่อนสร้างบ้าน หรือโรยบริเวณที่มีปลวกอาศัยอยู่

ความเป็นพิษต่อมนุษย์

  1. พิษเฉียบพลัน เมื่อร่างกายได้รับพิษในปริมาณสูงจะมีผลเฉียบพลันต่อระบบประสาทยับยั้งการทำงานเอนไซม์อะซิติลโคลีนแอสเทอเรส ทำให้มีอาการทางระบบประสาทหายใจถี่ กล้ามเนื้อกระตุก เกร็ง ตัวสั้น หายใจไม่ออก สุดท้ายก็ถึงกับชีวิต
  2. พิษเรื้อรัง เมื่อได้รับสารพิษในปริมาณต่ำ และติดต่อกันเป็นเวลานานร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับเอนไซม์อะซิติลโคลีแอสเทอเรสทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายตามมา เช่น ปวดหู พูดลำบาก สติปัญญาต่ำ สติเลอะเลือน เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าการใช้สารเคมีในการกำจัดปลวกนั้น เป็นการตายผ่อนส่งอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นเราควรที่จะหันมาใช้การกำจัดปลวกโดยการใช้สมุนไพรที่ทั้งปลอดภัย และได้ประสิทธิภาพไม่แพ้สารเคมีดีกว่าคะ