บริษัทกำจัดแมลงสาบ

1

โรคภูมิแพ้มีแหล่งกำเนิดมาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ สิ่งแวดล้อม และกรรมพันธุ์ แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่าสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมานั้น รวมถึงที่อยู่อาศัยของทุกๆคนโรคภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นภายในบ้านนั้นสำคัญที่สุด เพราะในบ้านมีเชื้อโรคที่เกิดจาก ไรฝุ่น แมลงสาบ ฝุ่นบ้าน ขนสัตว์ เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ เช่นกัน โดยเฉพาะแมลงสาบที่อาศัยอยู่ในบ้าน เป็นตัวก่อเชื้อโรคภูมิแพ้

วิธีกำจัดแมลงสาบ

  • สำรวจพื้นที่โรงงานทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนให้บริการได้แก่ ร่องรอยหลักฐาน ที่เกิดจากแมลงสาบ เช่น รังของแมลงสาบ เป็นต้น
  • ฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลงสาบ ในบริเวณที่มีแมลงสาบ หรือจุดเสี่ยง บริเวณรอบอาคาร โรงงาน และวัสดุต่างๆ
  • ตรวจเช็ค/ติดตามผล หลังจากทำการ 2 สัปดาห์ และทำการบริการอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน/ ตลอดอายุสัญญา

วงจรชีวิตแมลงสาบ

8