บริเวณใต้ถุนบ้านก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ปลวกชอบ

บริเวณใต้ถุนบ้านก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ปลวกชอบไปก่อสร้างรังของตัวเอง เพื่อเป็นฐานบัญชาการในการส่งเหล่าบรรดาปลวกงานออกไปหาอาหาร เพื่อกลับมาเลี้ยงประชากรครอบครัวปลวก เพราะฉะนั้นการที่เราจะกำจัดปลวกให้ได้ผลดี ก็คือต้องทำลายรังของมันที่อยู่ใต้ถุนบ้านด้วยคะ

ใต้ถุนบ้าน (1)
ใต้ถุนบ้าน (2)
ใต้ถุนบ้าน (3)