บ้านใหม่ๆยังโดนปลวกบุก

บ้านที่ซื้อมาใหม่ๆยังไม่ได้เข้าอยู่ก็ใช่ว่าจะรอดพ้นจากการโดนปลวกบุกเข้าบ้านได้นะคะ เพราะบางทีวัสดุที่เอามาประกอบเป็นโครงสร้างของบ้าน เช่น ประตู บานหน้าต่าง วงกบ เชิงบัว อาจจะเป็นไม้วัสดุเก่าที่มีปลวกขึ้นมาอยู่ก่อนแล้ว ก็จะทำให้มีปลวกในบ้านได้ ดังนั้นก่อนที่เราจะรับมอบบ้านเราควรตรวจตราบ้านให้ดีเสียก่อนและควรที่จะมีการฉีดป้องกันปลวกอีกชั้นก่อนดีกว่าคะ

บ้านใหม่ๆยังโดนปลวกบุก

บ้านใหม่ๆยังโดนปลวกบุก