ปลวกขึ้นตู้เสื้อผ้า

ปลวกเป็นมหัตภัยร้ายที่ทำลายทรัพย์สินทุกอย่างที่มีองค์ประกอบจากไม้ แม้กระทั่งตู้เสื้อผ้าก็ไม่เว้น และถ้าเรายังปล่อยทิ้งเอาไว้สุดท้ายปลวกก็จะกัดกินเสื้อผ้าของเราด้วยคะ เพราะพวกมันสามารถกัดแทะทุกอย่างที่ขวางหน้า

wardrobe (1)
wardrobe (2)
wardrobe (3)