ปลวกชอนไชไปได้ทุกที่ ไม่เว้นแม้แต่ในปลั๊กไฟ

ในที่ที่เราคิดว่าไม่มีปลวกขึ้นอย่างแน่นอน แต่อย่าชะล่าใจไปคะ เพราะปลวกสามารถที่จะชอนไชไปได้ทุกที่ ไม่เว้นแม้แต่ในปลั๊กไฟ บรรดาวายร้ายตัวจิ๋วก็สามารถที่จะไปสร้างรังหรือใช้ปลั๊กไฟเป็นทางผ่านในการออกไปล่าหาอาหารอันโอชะได้เช่นกันคะ

plugs (1)

plugs (2)