ปลวกแทะตู้เสื้อผ้า

ปลวกนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านอยู่อาศัย และโครงสร้างบ้านแล้ว แม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในบ้านก็ไม่สามารถรอดพ้นขากรรไกรอันคมกริบของมันไปได้เลย และเฟอร์นิเจอร์ที่พวกมันเล็งก่อนเป็นอันดับแรกก็คงไม่พ้นตู้เสื้อผ้าที่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะทำมาจากแผ่นไม้อัด ซึ่งเป็นอาหารอันโอชะของพวกมันเลยคะ แบบนี้สงสัยจะต้องหันมาใช้แขวนตามราวเหล็กแทนซะล่ะมั้ง