ปลวกแทะเสื้อ

ปลวกไม่เพียงแต่จะทำลายตัวอาคารบ้านเรือนเท่านั้น แม้กระทั่งเสื้อผ้าแสนรักของเราก็ไม่เว้น ที่จะตกเป็นเหยื่อของเจ้าปลวกวายร้าย เพราะเมื่อไหร่ที่ปลวกขึ้นตู้เสื้อผ้าของเราได้ เมื่อนั้นเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้ก็คงไม่รอดพ้นคมเขี้ยวของพวกมันอย่างแน่นอน