ปัจจัย 7 ประการที่ทำให้ปลวกมีที่อยู่อาศัย

termite-babies

สำหรับคนที่ไม่อยากต้องมานั่งรำคาญใจเรื่องปัญหาปลวกภายในบ้าน และปัจจัยอะไรที่ทำให้ปลวกมีชีวิตอยู่ หรืออยู่รอดได้ในบ้านอันแสนสุขของเรา รวมถึงวิธีการที่จะควบคุมไม่ให้มีปลวกใหม่ๆเกิดขึ้น

ปัจจัยหลักที่ทำให้ปลวกมีที่อยู่อาศัย

  1. อายุของไม้ที่เป็นองค์ประกอบเช่น พวกเฟอร์นิเจอร์ มีอายุเกิน 5 ปี
  2. บริเวณรอบบ้านหรือในบ้านมีการสะสมความชื้น และมีอาหารของปลวกสะสมอยู่มากเช่นพวกกระดาษ,เศษไม้
  3. บริเวณบ้านมืดทึบ แสงสว่างเข้าไม่ถึง รวมทั้งระบบระบายอากาศที่ไม่ดี
  4. บ้านอยู่ในที่เงียบ หรือห่างไกลจากชุมชน
  5. มีรอยแตกของพื้นปูนรอบบ้าน และในบ้านรวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างพื้นดินกับวัสดุภายในบ้าน
  6. มีการทำวัสดุไม้เชื่อมต่อกับผนังบ้านในรูปแบบบิ้วอิน ซึ่งแบบนี้ยิ่งง่ายต่อการที่ปลวกจะเข้าไปอยู่อาศัย
  7. ชั้นและตู้อยู่ติดผนังมากไป ไม่มีการเคลื่อนย้ายออกเป็นระยะเวลานาน