ผ่ารังปลวกออกดู

ถ้าเราผ่ารังปลวกออกดู เราจะเห็นว่าภายในรังปลวกมีการแบ่งซอยออกเป็นช่องๆ เป็นสิ่งอัศจรรย์มาก และต้องนับถือเหล่าบรรดาปลวกที่พวกมันสามารถสร้างรังได้ใหญ่โตขนาดนี้ แต่มันก็ส่งผลให้เรากำจัดพวกมันได้ยากขึ้นเช่นกันคะ

ผ่ารังปลวก (1)

ผ่ารังปลวก (2)

ผ่ารังปลวก (3)

ผ่ารังปลวก (4)