วงจรชีวิตของเห็บ(สุนัข)

flea_1

วงจรชีวิตของเห็บสุนัขค่อนข้างซับซ้อนซะหน่อย เพราะเห็บจะมีการขึ้นลงหรือเข้าออกตัวสัตว์หลายครั้ง โดยมีระยะที่สำคัญ 4 ระยะคือ ไข่ (Egg),ตัวอ่อน (Larva หรือ Seed ticks) มี 6 ขา,ตัวกลางวัย (Nymph) มี 8 ขา และตัวเต็มวัย (Adult) มี 8 ขา

  • เห็บตัวเต็มวัยจะมีรูปร่างแบนมีขา 8 ขา สีน้ำตาลแดง มีขนาดยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร เห็บเพศผู้จะไม่เปลี่ยนขนาดมากนักเพราะมันดูดกินเลือดเป็นระยะเวลาสั้นๆและจะเดินหาเพศเมียเพื่อผสมพันธุ์ ในขณะที่ตัวเต็มวัยเพศเมียจะเกาะดูดกินเลือดจำนวนมากจนตัวเป่งขยายขนาดเป็น 12 มิลลิเมตร เมื่อมันดูดกินเลือดจนอิ่มและได้รับการผสมพันธุ์แล้วมันจะถอนส่วนปากออกจากผิวหนังของสัตว์ หล่นลงมาไปหาที่วางไข่
  • เห็บเพศเมียจะเสาะแสวงหาที่วางไข่เฉพาะบนพื้นดินบริเวณที่เป็นซอก มุมหรือขอบร่อยต่อของบ้าน เห็บตัวเมียสามารถไต่ขึ้นที่สูงในแนวตั้งฉากกับพื้นได้ ดังนั้นบางครั้งเราจะพบว่ามันจะไต่กำแพงไปวางไข่ตามรอยแตกบนกำแพงหรือฝาผนังบ้านได้ด้วย โดยเห็บตัวเมีย 1 ตัวจะวางไข่ประมาณ 4,000 ฟอง
  • ไข่จะใช้เวลาฟักนานประมาณ 17 – 30 วัน และฟักออกมาเป็นตัวอ่อน (larva หรือ Seed ticks) ที่มี 6 ขา
  • ตัวอ่อนของเห็บ (larva หรือ Seed ticks) จะเคลื่อนที่ได้ว่องไวมาก ตัวอ่อนนี้จะขึ้นไปดูดกินเลือดบนตัวสุนัขประมาณ 2-3 วัน เมื่ออิ่มแล้วจะหล่นจากตัวสุนัข ไปหาที่ลอกคราบ กลายเป็น ตัวกลางวัย (Nymph) ซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นและมี 8 ขา
  • ตัวกลางวัยจะขึ้นดูดกินเลือดบนตัวสุนัขอีก และจะหล่นลงสู่พื้น เมื่อกินอิ่มแล้ว จากนั้นจะทำการลอกคราบกลายเป็นตัวเต็มวัย ซึ่งจะต้องขึ้นบนตัวสุนัขอีกเพื่อดูดเลือดและผสมพันธุ์ต่อไป วงจรชีวิตของเห็บชนิดนี้จะสมบูรณ์ได้ในเวลาประมาณ 45-50 วัน

วงจรชีวิตของเห็บดูแล้วช่วงยุ่งเหยิงเสียจริงๆ และบ่งบอกว่าเห็บสามารถแทรกซึมเข้าไปอยู่ในตัวบ้านเราได้ทุกหนทุกแห่ง เพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรรีบหาทางกำจัดเห็บก่อนที่มันจะลุกลามบ้านเรามากไปกว่านี้คะ