อภิมหาจอมปลวก

ถ้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาพบว่ามีอภิมหาจอมปลวกเข้ามาทำรังตรงขอบประตู,หน้าต่างวงกบแบบนี้คงต้องช็อกตายก่อนแน่ๆ เพราะการที่ปลวกสามารถมาสร้างรังได้ขนาดนี้แสดงว่าพวกมันคงค่อยๆบุกคืบคลานเข้ามาเป็นเวลาหนึ่งแล้ว เพียงแต่เราอาจจะไม่เคยสังเกต เพราะฉะนั้นการหมั่นสังเกตภายในบ้านจึงเป็นวิธีแรกที่จะป้องกันปลวกได้แล้วคะ

อภิมหาจอมปลวก

อภิมหาจอมปลวก

ปลวกเข้ามาทำรังตรงขอบประตู

ปลวกเข้ามาทำรังตรงขอบประตู