อาณาจักรของปลวก

termite-hill

ในการสร้างบ้านหรืออาณาจักรของปลวกแต่ละชนิด จะค่อนข้างมีแบบแผนที่แน่นอนแต่จะแตกต่างตามพันธุ์และสภาวะแวดล้อม เช่น ภูมิอากาศ เริ่มต้นอาณาจักร ในแต่ละปีแมงเม่ามักจะออกมาให้เราพบเห็นบางช่วงโอกาสของปี เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเมื่อตัวผู้และตัวเมียมาจับคู่เพื่อผสมพันธุ์กัน แมงเม่าที่เป็นชนิดของปลวกไม้แห้งก็จะหารอยแตกแยกของเนื้อไม้ เพื่อเริ่มสร้างรัง ส่วนแมงเม่าชนิดปลวกใต้ดินก็จะมองหาแหล่งดินในบริเวณใกล้ๆแหล่งอาหาร เช่น บริเวณเศษไม้หรือรากไม้ในดินเพื่อสร้างรังใหม่

การขยายอาณาจักร เมื่อถึงฤดูกาลที่เหมาะสมแมงเม่าจะพากันบินออกจากรังด้วย ภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม และเผ่าพันธุ์จะเป็นตัวแปรให้แมงเม่าออกจากรังแตกต่างกัน เช่นภูมิอากาศที่ร้อน แมงเม่าจะออกจากรังช่วงเวลาหลังฤดูฝน และจะบินเข้าอาคารเพื่อเล่นกับแสงไฟ ซึ่งจะเป็นการสร้างความรำคาญให้กับเรามาก เมื่อแมงเม่าแต่ละคู่ได้ผสมพันธุ์กันแล้วจะเลือกสถานที่ เพื่อสร้างรังใหม่ภายในระยะเวลา 2-3 วัน จะเริ่มวางไข่ครั้งแรกและค่อยๆเพิ่มจำนวนฟองขึ้นเรื่อยๆตลอดช่วงอายุการเจริญเติบโตของมัน ส่วนไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนภายใน 30-50 วัน ตัวอ่อนเหล่านี้จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนมากจะเป็นปลวกที่อยู่ในวรรณะ ปลวกทหาร และปลวกงานที่สำคัญ แมงเม่าคู่แรกที่สร้างรังจะเติบโตขึ้นมาเป็นราชาและราชินีปลวก ออกไข่ได้มากกว่า 30,000 ฟองวัน อนึ่งจำนวนประชากรของปลวกในอาณาจักรหนึ่งๆจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภูมิประเทศและแหล่งอาหารเป็นสำคัญ

เราจะเห็นได้ว่าการกำจัดปลวกควรเริ่มตั้งแต่ที่ยังเป็นแมงเม่าซึ่งถ้าคิดเปรียบเทียบการกำจัดแมงเม่าคู่หนึ่งจะสามารถกำจัดปลวกได้มากกว่า 30,000 ตัว/วัน ซึ่งเป็นจำนวนที่มหาศาลมาก นอกจากนั้นยังทุ่นแรงและทรัพย์ไปได้อีกมากเลยล่ะคะ