เคล็ดลับฉีดน้ำยาให้โดนปลวก

กำจัดปลวก

กำจัดปลวก

วิธีการกำจัดปลวกที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่งก็คือการฉีดพ่นน้ำยาในส่วนต่างๆของบ้าน หรือบริเวณที่โดนปลวกโจมตีซึ่งเราสามารถดูได้จากจุดที่เสียหายจากการกัดกินของปลวกได้ง่ายๆก็คือ เนื้อไม้เปราะบาง มีเสียงกรอบแกรบและมีขุยดินมาจากการสร้างของปลวกเป็นทางยาว อย่างไรก็ดีบางคนจะพบปัญหาว่าทำไมฉีดปลวกทีไหร่กับไม่ตรงจุดมันซะที

การฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวกที่ได้ผล ก่อนอื่นควรเตรียมถังที่มาตรฐาน มีสายยางและหัวฉีดพ่นมาให้ในตัว ถังที่ดีควรเป็นถังสแตนเลส ไม่แนะนำให้ใช้ถังพลาสติกเพราะน้ำยาบางตัวจะทำปฎิกิริยากับพลาสติก อาจจะส่งผลเสียหายต่อถังได้ ส่วนด้ามฉีดควรมีความยาวสักหน่อยสำหรับการยื่นไปฉีดในพื้นที่ที่ผู้ฉีด ควรมีความยาวสักหน่อยสำหรับการยื่นไปฉีดในพื้นที่ที่ฉีดไม่ถึง เช่น บนฝ้า ในรู เป็นต้น สำหรับระดับการพ่นน้ำยามีดังต่อไปนี้

  1. การฉีดพ่นที่ต้องการให้น้ำยากระจายเป็นวงกว้าง เช่น บริเวณสนามตัวบ้าน ซึ่งการฉีดในระดับนี้ จะปรับด้านฉีดให้มีการพ่นน้ำยาเป็นวงกว้าง หรือฝอยกว้าง โดยมีองศาการฉีดให้ฉีดต่ำประมาณ 45 องศาเพื่อที่นำยาจะได้พรมลงส่วนพื้นที่รอบๆ
  2. การฉีดพ่นแบบเน้นการทำลาย เป็นการปรับระดับของน้ำยาให้เป็นเส้นตรง เพื่อให้น้ำยามีความเข้มข้นและความแรงที่มากกว่าการฉีดฝอย กรณีที่ต้องการใช้การฉีดแนวนี้ เช่น การฉีดอัดในรูปทำลายรังปลวก การฉีดเพดาน
  3. การฉีดโดยปรับความแรงระดับต่ำ สำหรับใช้กับหัวเข็ม การฉีดแบบนี้คือการให้น้ำยาเข้าสู่ส่วนที่เป็นซอกหลืบ หรือเนื้อไม้หรือในส่วนที่ไม่สามารถฉีดได้ด้วยวิธีการธรรมดาการฉีดแบบนี้จะเน้นไม่ให้มีการเลอะ ของน้ำยาที่มากเกินไปกล่าวโดยสรุปแล้วหลักในการฉีดน้ำยาจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์พื้นที่ที่แตกต่างกัน

แค่เห็นขั้นตอนการเตรียมกำจัดปลวก ทั้งการเตรียมอุปกรณ์ เตรียมน้ำยา ก็ดูยุ่งยาก และยังไม่รับประกันว่าทำเองแล้วจะได้ผลหรือไม่ ดังนั้นเรียกใช้บริการจากบริษัทกำจัดปลวกน่าจะดีกว่าคะ เพราะว่าบริษัทเหล่านี้มีความชำนาญและมืออาชีพในการเข้ามาดำเนินการ เราแค่อยู่เฉยๆ ปลวกก็หายเกลี้ยงบ้านแล้วคะ