แมลงสาบกัด

แมลงสาบ

แมลงสาบ แมงสาบมีหลายสายพันธ์แต่ที่พบมากในประเทศไทยตามอาคารบ้านเรือนมี2ชนิดคือ 1.แมลงสาบอเมริกัน ลักษณะตัวมีสีน้าตาลเข้ม มีปีกยาวตัวโตขนาดยาว3-4ซม.แมลงสาบชนิดนี้บินได้ระยะสั้น,เดินและวิ่งได้เร็ว ชอบออกหากินเวลากลางคืน กลางวันจะหลบซ่อนตัว แมลงสาบชนิดนี้ตัวเมียออกไข่เป็นฝัก,ไข่ของแมลงสาบมีเปลือกหุ้มรูปร่างเหมือนแคปซูลหรือเมล็ดถั่ว มีสีน้าตาลเข้มออกไข่ได้ถึง5-50ฝักและใน1ฝักจะมีจำนวนไข่แตกต่างกันโดยทั่วไปจะมีประมาณฝักละ16-30ฟองในแต่ละฝัก  แมลงสาบสามารถออกไข่ได้หลายชุด แมลงสาบชนิดนี้ชอบวางไข่ตามฝาผนัง รอยแตก เพดาน ทั้งสิ่งของและอาคารบ้านเรือน ปกหนังสือในตู้มืดอับ กองกระดาษเก่าเป็นต้น 2.แมลงสาบเยอรมัน  ลักษณะลำตัวสีน้าตาลอ่อน มีปีกยาวตัวเล็กกว่าแมลงสาบพันธ์อื่น ด้านหลังของอกแมลงสาบจะมีแถบสีดำ2แถบ บินเก่ง แมลงสาบชนิดนี้ตัวเมียจะลากไข่ฝักของมันตลอดเวลาจนกว่าไข่จะสุก  ออกได้ถึง6-50ฝัก และในแต่ละฝักมีจำนวนไข่ประมาณ30ฟอง แมลงสาบชนิดนี้จะอาศัยอยู่ตามท่อ หรือท่อระบายน้าทุกที่ วงจรชีวิตของแมลงสาบ แมลงสาบมีการเจริญเติบโตแบ่งเป็น3ระยะ เริ่มจากไข่ ตัวอ่อนหรือตัวกลางวัย และตัวเต็มวัย แมลงสาบมีการลอกคราบหลายครั้งจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย แมลงสาบที่โตเต็มวัยแล้วมีลำตัวแบนรีเป็นรูปไข่ ลำตัวยาวตั้งแต่1ซม.-8ซม. มีสีและขนาดแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธ์เช่น น้าตาลอ่อนจนถึงเข้ม แมลงสาบตัวเมียจะอ้วนกว่าตัวผู้ หัวของแมลงสาบด้านบนป้าน ส่วนด้านล่างเรียวลง แมลงสาบมีขา3คู่ ขาคู่หน้าเล็กกว่าขาคู่หลังจึงทำให้ สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและว่องไวมาก  แมลงสาบอาจมีปีกหรือไม่มีก็ได้บางตัวอาจมีปีกสั้นกุดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตและสายพันธ์ แมลงสาบมีหนวดยาวเรียวแบบเส้นด้าย1คู่และมีขนเล็กๆจำนวนมากอยู่รอบหนวด ปากของแมลงสาบกัดเคี้ยวอาหารได้ทุกอย่าง อาหารของมันเช่นเศษอาหารต่างๆ พืชผัก กระดาษ กองผ้า ซากสัตว์ มูลอุจจาระต่างๆ แมลงสาบมักออกหากินในเวลากลางคืน แต่บางสายพันธ์ออกหากินในเวลากลางวัน แมลงสาบพบมากในภูมิประเทศเขตร้อน อาศัยในที่มืดและชื้น เช่นท่อระบายน้า ถังขยะ ร้านอาหาร อาคารบ้านเรือน  หลายท่านสงสัยทำไมต้องกำจัดแมลงสาบมันก็แค่แมลงสาบตัวเล็กๆแมลงสาบเป็นพาหะนำโรค เหมือนกับแมลงวัน การเป็นอยู่ของมันสกปรก อาหารและที่อยู่อาศัยของมันล้วนสกปรกเป็นแหล่งเชื้อโรคต่างๆ เช่นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ท้องร่วง บิด ไทฟอยด์ โรคหอบหืด ภูมิแพ้ แมลงสาบจะปล่อยสารก่อภูมิแพ้บริเวณที่มันเดินผ่านหรือสารนั้นฟุ้งลอยอยู่ในอากาศ เมื่อมนุษย์สูดอากาศเข้าไปหรือสัมผัสทางใดทางหนึ่งเป็นเวลาพอสมควรสารนี้ที่ปล่อยออกมาจากมูลของมันก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้และหอบหืด แมลงสาบยังเป็นตัวสื่อกลางนำพาโรคพยาธิต่างๆมาสู่มนุษย์เช่นพยาธิตัวตืด พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือน เป็นต้น ดังนั้นแมลงสาบเป็นตัวพาหะนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์เป็นอย่างมากและยังทำลายสร้างความเสียหายให้แก่ ทรัพย์สินโดยการกัดกินอาหาร รวมถึงเสือผ้า ของใช้ต่างๆในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เราจึงควรป้องกันและกำจัดแมลงสาบ การป้องกันโดยไม่ให้แมลงสาบเข้าสู่อาคารบ้านเรือนของเราโดยเฉพาะห้องน้า ห้องครัว ห้องส้วม ห้องเก็บของด้วยการอุดรอยรั่วต่างๆตามตัวอาคารบ้านเรือน ท่อน้าท่อระบายน้าหาตระแกรงมาปิดเพื่อไม่ให้แมลงสาบเข้ามาได้ แมลงสาบเป็นสัตว์ที่ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมในการดำรงชีพของมันได้ดีเยี่ยม และสามารถพัฒนายีนในร่างกายให้ดื้อต่อสารเคมีขึ้นเรื่อยๆแมลงสาบบางสายพันธ์มักดื้อยาและสารเคมี เราจึงควรให้ผู้ที่มีความรู้หรือผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะใช้สารเคมีกำจัดแมลงสาบเพราะหากท่านใช้ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเราเองและคนในบ้านเราได้ หากท่านต้องการคําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสัตว์รบกวนต่างๆสามารถติดต่อได้ทาง website และทางหมายเลขโทรศัพท์123456 ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมในการกำจัดสัตว์รบกวนทุกชนิดทั้งด้านการสารเคมีและการใช้สารธรรมชาติที่รักษาสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงของท่าน

แมงสาบมีหลายสายพันธ์แต่ที่พบมากในประเทศไทยตามอาคารบ้านเรือนมี2ชนิดคือ

1.แมลงสาบอเมริกัน ลักษณะตัวมีสีน้าตาลเข้ม มีปีกยาวตัวโตขนาดยาว3-4ซม.แมลงสาบชนิดนี้บินได้ระยะสั้น,เดินและวิ่งได้เร็ว ชอบออกหากินเวลากลางคืน กลางวันจะหลบซ่อนตัว แมลงสาบชนิดนี้ตัวเมียออกไข่เป็นฝัก,ไข่ของแมลงสาบมีเปลือกหุ้มรูปร่างเหมือนแคปซูลหรือเมล็ดถั่ว มีสีน้าตาลเข้มออกไข่ได้ถึง5-50ฝักและใน1ฝักจะมีจำนวนไข่แตกต่างกันโดยทั่วไปจะมีประมาณฝักละ16-30ฟองในแต่ละฝัก  แมลงสาบสามารถออกไข่ได้หลายชุด แมลงสาบชนิดนี้ชอบวางไข่ตามฝาผนัง รอยแตก เพดาน ทั้งสิ่งของและอาคารบ้านเรือน ปกหนังสือในตู้มืดอับ กองกระดาษเก่าเป็นต้น

2.แมลงสาบเยอรมัน  ลักษณะลำตัวสีน้าตาลอ่อน มีปีกยาวตัวเล็กกว่าแมลงสาบพันธ์อื่น ด้านหลังของอกแมลงสาบจะมีแถบสีดำ2แถบ บินเก่ง แมลงสาบชนิดนี้ตัวเมียจะลากไข่ฝักของมันตลอดเวลาจนกว่าไข่จะสุก  ออกได้ถึง6-50ฝัก และในแต่ละฝักมีจำนวนไข่ประมาณ30ฟอง แมลงสาบชนิดนี้จะอาศัยอยู่ตามท่อ หรือท่อระบายน้าทุกที่

วงจรชีวิตของแมลงสาบ

แมลงสาบมีการเจริญเติบโตแบ่งเป็น3ระยะ เริ่มจากไข่ ตัวอ่อนหรือตัวกลางวัย และตัวเต็มวัย แมลงสาบมีการลอกคราบหลายครั้งจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย แมลงสาบที่โตเต็มวัยแล้วมีลำตัวแบนรีเป็นรูปไข่ ลำตัวยาวตั้งแต่1ซม.-8ซม. มีสีและขนาดแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธ์เช่น น้าตาลอ่อนจนถึงเข้ม แมลงสาบตัวเมียจะอ้วนกว่าตัวผู้ หัวของแมลงสาบด้านบนป้าน ส่วนด้านล่างเรียวลง แมลงสาบมีขา3คู่ ขาคู่หน้าเล็กกว่าขาคู่หลังจึงทำให้ สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและว่องไวมาก  แมลงสาบอาจมีปีกหรือไม่มีก็ได้บางตัวอาจมีปีกสั้นกุดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตและสายพันธ์ แมลงสาบมีหนวดยาวเรียวแบบเส้นด้าย1คู่และมีขนเล็กๆจำนวนมากอยู่รอบหนวด ปากของแมลงสาบกัดเคี้ยวอาหารได้ทุกอย่าง อาหารของมันเช่นเศษอาหารต่างๆ พืชผัก กระดาษ กองผ้า ซากสัตว์ มูลอุจจาระต่างๆ แมลงสาบมักออกหากินในเวลากลางคืน แต่บางสายพันธ์ออกหากินในเวลากลางวัน แมลงสาบพบมากในภูมิประเทศเขตร้อน อาศัยในที่มืดและชื้น เช่นท่อระบายน้า ถังขยะ ร้านอาหาร อาคารบ้านเรือน

แมลงสาบ

หลายท่านสงสัยทำไมต้องกำจัดแมลงสาบมันก็แค่แมลงสาบตัวเล็กๆแมลงสาบเป็นพาหะนำโรค เหมือนกับแมลงวัน การเป็นอยู่ของมันสกปรก อาหารและที่อยู่อาศัยของมันล้วนสกปรกเป็นแหล่งเชื้อโรคต่างๆ เช่นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ท้องร่วง บิด ไทฟอยด์ โรคหอบหืด ภูมิแพ้ แมลงสาบจะปล่อยสารก่อภูมิแพ้บริเวณที่มันเดินผ่านหรือสารนั้นฟุ้งลอยอยู่ในอากาศ เมื่อมนุษย์สูดอากาศเข้าไปหรือสัมผัสทางใดทางหนึ่งเป็นเวลาพอสมควรสารนี้ที่ปล่อยออกมาจากมูลของมันก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้และหอบหืด แมลงสาบยังเป็นตัวสื่อกลางนำพาโรคพยาธิต่างๆมาสู่มนุษย์เช่นพยาธิตัวตืด พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือน เป็นต้น ดังนั้นแมลงสาบเป็นตัวพาหะนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์เป็นอย่างมากและยังทำลายสร้างความเสียหายให้แก่ ทรัพย์สินโดยการกัดกินอาหาร รวมถึงเสือผ้า ของใช้ต่างๆในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เราจึงควรป้องกันและกำจัดแมลงสาบ การป้องกันโดยไม่ให้แมลงสาบเข้าสู่อาคารบ้านเรือนของเราโดยเฉพาะห้องน้า ห้องครัว ห้องส้วม ห้องเก็บของด้วยการอุดรอยรั่วต่างๆตามตัวอาคารบ้านเรือน ท่อน้าท่อระบายน้าหาตระแกรงมาปิดเพื่อไม่ให้แมลงสาบเข้ามาได้ แมลงสาบเป็นสัตว์ที่ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมในการดำรงชีพของมันได้ดีเยี่ยม และสามารถพัฒนายีนในร่างกายให้ดื้อต่อสารเคมีขึ้นเรื่อยๆแมลงสาบบางสายพันธ์มักดื้อยาและสารเคมี เราจึงควรให้ผู้ที่มีความรู้หรือผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะใช้สารเคมีกำจัดแมลงสาบเพราะหากท่านใช้ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเราเองและคนในบ้านเราได้ หากท่านต้องการคําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสัตว์รบกวนต่างๆสามารถติดต่อได้ทาง www.pestawaythailand.com และทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-156-9522 ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมในการกำจัดสัตว์รบกวนทุกชนิดทั้งด้านการสารเคมีและการใช้สารธรรมชาติที่รักษาสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงของท่าน