ใครว่าปลวกไม่ขึ้นบ้านปูน

ใครว่าปลวกไม่ขึ้นบ้านปูน เพราะถึงแม้ปลวกจะกินปูนไม่ได้ แต่มันสามารถใช้ปูนเป็นทางผ่านในการเข้าหาแหล่งอาหารได้ โดยการสร้างท่อทางเดินผ่านกำแพงปูนออกไปหาแหล่งอาหารได้เช่นกันคะ

ปลวก (1)

ปลวก (3)

ปลวก (4)