7 สิ่งมหัศจรรย์ของสัตว์โลก “จอมปลวก”

anthill_garden

จอมปลวกจัดได้ว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของสัตว์โลก เพราะปลวกเป็นสัตว์สังคม มีศูนย์รวมทั้งหมดอยู่ที่นางพญาปลวก ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าปลวกทหารถึง 30 เท่า ทั้งยังสามารถวางไข่ถึง 30 ฟองต่อนาที และบรรดาแมลงเล็กๆที่มีขนาดเพียง 1 เซ็นติเมตรเหล่านี้ ยังเป็นเจ้าสิ่งก่อสร้างที่เรียกกันว่า “จอมปลวก” อีกด้วย

  1. ใช้วัสดุในการก่อสร้างจอมปลวกที่มีน้ำหนักรวมกว่า 100 ตัน
  2. จอมปลวกที่มีความสูงกว่า 12.8 เมตร (หรือประมาณตึก 4 ชั้น) พบได้ในแอฟริกา
  3. จอมปลวกที่มีความกว้างกว่า 6.1 เมตร พบได้ใน Australia
  4. จอมปลวกสามารถลึกลงไปในดินได้มากถึง 67.6 เมตร หรือประมาณตึกที่มีชั้นใต้ดิน 22 ชั้น
  5. ก๊าชมีเทนที่ถูกปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศของโลกนั้น 11% ปลวกเป็นผู้ปล่อยออกมาในขั้นตอนขบวนการย่อยอาหารของปลวก ซึ่งถือเป็นแหล่งมลพิษ อันดับสอง ในการปล่อยก๊าชมีเทน รองจากแหล่งน้ำขังที่มีซากพืชและซากสัตว์

จอมปลวก สร้างจากดิน โคลน เซลลูโลสที่ได้จากการย่อยไม้ น้ำลายปลวก และมูลของปลวก