บริการของเรา

บริการของเรา

วิธีกำจัดหนู

By

การทำลายหนู หนู เป็นพาหะนำโรคโดยตรง เช่น ไข้หนูกัด โรคกลัวน้ำ โรคฉี่หนู และพยาธิ อาทิเช่น พยาธิตัวตืด หนูสามารถแพร่เชื้อโรคทางอ้อม โดยการกัดของหมัดและไรหนู ซึ่งทำให้เกิด กาฬโรค สครับไทฟัส มิวรีนไทฟัส อาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง บิด อหิวาตกโรค วิธีกำจัดหนู สำรวจพื้นที่โรงงานทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนให้บริการ ได้แก่…

Read More

วิธีกำจัดมด

By

วิธีกำจัดมด สำรวจพื้นที่โรงงานทั้งหมดโดยละเอียดเพื่อดูสภาพปัญหาก่อนให้ บริการได้แก่ ตรวจสอบร่องรอยหลักฐาน ที่เกิดจากมด เช่น รังมด, ทางเดินเข้า-ออกของมด,รอยกัดแทะทำลาย เป็นต้น ฉีดพ่นน้ำยาในบริเวณที่มีมด หรือพื้นที่เสี่ยง บริเวณภายนอก, ภายในห้อง อาคาร โรงงาน ฯลฯ ตรวจเช็ค / ติดตามผล / ตลอดอายุสัญญา ทำไมถึงต้องกำจัดมด เพราะว่าสร้างความเสียหายและรำคาญใจแก่ผู้พบเห็น มดจะเข้ามามีส่วนแบ่งในอาหารและที่อยู่อาศัยของคน…

Read More

กำจัดปลวก

By

ปลวก สามารถทำลายอาคาร โรงงาน บ้านเรือน หรือวัสดุ ต่างๆ ซึ่งเป็นอาหารของปลวก ปลวกสามารถหาอาหารได้ตลอด 24 ชั่วโมง อาศัยอยู่ใต้ดินที่มีความชื้นสูง โดยทำลายจากด้านในสู่ด้านนอก เราจึงไม่สามารถมองเห็นปลวกในระยะเริ่มต้น วิธีกำจัดปลวก สำรวจพื้นที่โรงงานทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนให้การบริการ ได้แก่ ร่องรอยการกัดแทะ ทางเดิน รังปลวก พื้นที่ที่มีความชื้นสูง บริเวณที่เงียบสงบมืด ขอบวงกบประตู-หน้าต่าง ฝ้าเพดาน…

Read More