กำจัดเห็บ

วงจรชีวิตของเห็บ(สุนัข)

By

วงจรชีวิตของเห็บสุนัขค่อนข้างซับซ้อนซะหน่อย เพราะเห็บจะมีการขึ้นลงหรือเข้าออกตัวสัตว์หลายครั้ง โดยมีระยะที่สำคัญ 4 ระยะคือ ไข่ (Egg),ตัวอ่อน (Larva หรือ Seed ticks) มี 6 ขา,ตัวกลางวัย (Nymph) มี 8 ขา และตัวเต็มวัย (Adult) มี 8 ขา เห็บตัวเต็มวัยจะมีรูปร่างแบนมีขา…

Read More