จอมปลวก

7 สิ่งมหัศจรรย์ของสัตว์โลก “จอมปลวก”

By

จอมปลวกจัดได้ว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของสัตว์โลก เพราะปลวกเป็นสัตว์สังคม มีศูนย์รวมทั้งหมดอยู่ที่นางพญาปลวก ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าปลวกทหารถึง 30 เท่า ทั้งยังสามารถวางไข่ถึง 30 ฟองต่อนาที และบรรดาแมลงเล็กๆที่มีขนาดเพียง 1 เซ็นติเมตรเหล่านี้ ยังเป็นเจ้าสิ่งก่อสร้างที่เรียกกันว่า “จอมปลวก” อีกด้วย ใช้วัสดุในการก่อสร้างจอมปลวกที่มีน้ำหนักรวมกว่า 100 ตัน จอมปลวกที่มีความสูงกว่า 12.8…

Read More