วิธีกำจัดปลวก

เจ้าไส้เดือนฝอยสามารถกำจัดปลวกได้

By

วิธีกำจัดปลวกอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพราะเป็นการกำจัดปลวกโดยการใช้สัตว์ทางชีวภาพ นั่นก็คือ “ไส้เดือนฝอย” แต่บางท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วเจ้าไส้เดือนฝอยหน้าตาเป็นอย่างไร และมันจะสามารถกำจัดปลวกให้เราได้อย่างไร วันนี้เราจึงนำภาพไส้เดือนฝอยที่เข้าไปอยู่ในตัวปลวกมาให้ดูกันคะ ซึ่งลักษณะของไส้เดือนฝอยจะเป็นตัวสีขาว มีขนาดตัวเล็กมาก เมื่อพวกปลวกกินไส้เดือนฝอยเข้าไป ไส้เดือนฝอยจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ตามช่องว่างในร่างกายปลวก และปลดปล่อยแบคทีเรีย ซึ่งแบคทีเรียนี้จะสร้างสารพิษมีผลต่อปลวกทำให้เกิดอาการเลือดเป็นพิษ ปลวกจะตายภายในเวลาไม่เกิน 6 ชม.คะ

Read More