เหยื่อกำจัดปลวก

ควบคุมปลวกไม่ได้ยากอย่างที่คิด...คุณเองก็ทำได้

ควบคุมปลวกไม่ได้ยากอย่างที่คิด…คุณเองก็ทำได้

By

ปลวกสามารถเข้าบ้านคุณเพื่อเข้าไปทำลายอาคารบ้านเรือนได้หลายช่องทาง  เช่น ตามรอยแตกร้าวของพื้นคอนกรีต บันได หรือรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีตและผนังอาคาร ท่อปะปา ท่อน้ำทิ้ง หรือตามปล่องท่อสายไฟ หลักการป้องกันและกำจัดปลวกนั้น มีวิธีการและขั้นตอนง่ายๆดังนี้ การใช้ศัตรูธรรมชาติ โดยการทำให้ปลวกติดเชื้อ เช่น การใช้เชื้อรา แบคทีเรีย และไส้เดือนฝอย เป็นต้น การกำจัดโดยใช้สารเคมีกำจัดปลวก เป็นวิธีการกำจัดด้วยการฉีดพ่นหรืออัดสารกำจัดปลวกไปในพื้นดิน เช่น ใช้เหยื่อ, ใช้สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ และกลุ่มอื่นๆ…

Read More